Vejping i sociala sammanhang – oskrivna regler

E-cigaretter har snabbt blivit mycket populära, framför allt utomlands. I England uppskattar man att det finns omkring 2,8 miljoner användare. Dessa blir dessutom fler och fler efter hand som fler rökare använder sig av de elektroniska cigaretterna för att sluta röka.

Enligt WHO:s senaste uttalande är e-cigaretter omkring 95 % säkrare än vanliga cigaretter i och med att du slipper de riktigt skadliga delarna av tobaksröken, som tjära och asbest och andra cancerframkallande ämnen som ingår i cigaretter. Detta trots att du kanske använder e-juice (vätskan som används i e-cigaretter) med nikotininnehåll.

Ecigg i Sverige

Här i Sverige går utvecklingen ganska trögt. Vi har fram tills helt nyligen haft ett ganska oklart förhållningssätt till e-cigaretter, men sedan 2016 har dessa omfattats av samma regler som övriga tobaksvaror. Det innebär att även vejping är förbjuden på offentliga platser, precis som vanliga cigaretter.

När det gäller andra situationer finns det en viktig regel att hålla sig till för att undvika att irritera sin omgivning i onödan, och den lyder – om du inte vet, så fråga. Vet du inte att det är okej att du vejpar efter maten så fråga de andra närvarande om det är okej. Berätta hur röken luktar och att det inte är som vanliga cigaretter. Skulle det ändå vara så att någon inte känner sig bekväm med att du vejpar i deras närhet, så låt hellre bli än att göra andra obekväma.

Regler om elcigaretter

Följ alltid de regler som är gäller där du är. De finns antagligen av en anledning och även om du inte instämmer så är det alltid bättre att hålla en låg profil än att börja bråka om någonting som egentligen är rätt oväsentligt. Undvik också att vejpa där det finns många människor, även om det är tillåtet där du befinner dig.

Skulle folk börja klaga kommer reglerna att bli mer restriktiva i framtiden, något som kommer drabba både dig och andra vejpare. Gå istället lite åt sidan om du känner att du vill vejpa och gör ditt bästa för att undvika att störa andra. Tänk också på att det antagligen inte uppskattas om du vejpar i närheten av barn.

Det må vara ofarligt, men vejping är till för vuxna och ingenting för barn. Dessutom vet man ännu inte vilka långtidseffekterna av vejping är, det finns helt enkelt inte nog med forskning på området. Så ta det säkra före det osäkra och håll ditt vejpande diskret när du vistas bland människor som inte själva är vejpare.

Godtyckliga regler för vejping på arbetsplatsen

Vejping, eller rökning av e-cigaretter med eller utan nikotininnehåll, är en relativt ny företeelse på våra arbetsplatser. Därmed råder även viss förvirring om hur arbetsgivaren ska tackla denna nya produkt. Ska den behandlas som vanliga cigaretter, trots att ångan från e-cigaretten varken luktar eller orsakar omgivningen något obehag, eller ska den behandlas som någonting annat?

En alldeles ny studie, genomförd vid University of Alabama, visar att omkring 12 % av de anställda inte kände till om företaget hade någon särskild policy för vejping. Vidare uppgav flera att det företag där de arbetade hade samma policy för rökning som för vejping. I de företag som faktiskt hade olika policy för vejping och för rökning upplevde dock de anställda att de regler som omfattade rökningen var betydligt striktare än för vejping.

Studien om vaping

Forskarna som genomförde studien konstaterade i sin sammanfattning att såväl företag som anställda skulle ha nytta av mer forskning på e-cigaretter, och då inte enbart med inriktning på eventuella hälsorisker och de fördelar som skulle kunna komma av att byta ut de vanliga cigaretterna mot elektroniska.

Istället borde studier göras på hur vejping påverkar arbetsmiljön och hur företagen ska utforma riktlinjer på bästa sätt. Att jämställa vejping med rökning är direkt kontraproduktivt, enligt Xiaochuan Song, forskningsgruppens ledande talesperson och säger följande i den pressrelease som släpptes i samband med att rapporten presenterades att: ”Organisationer bör se till att ha tydliga policys gällande vejping och se till att samtliga anställda och chefer är medvetna om dessa”.

Att vjepa på arbetsplatsen

Men hur ska du då uppföra dig om du inte vet vad din arbetsplats har för regler gällande vejping? För att slippa irritera andra anställda bör du i första hand hantera din e-cigarett precis som du skulle ha gjort med en vanlig cigarett. Är det så att din arbetsplats förbjuder rökning under arbetstid gör du bäst i att samtala med din närmsta chef.

I många fall beror detta förbud inte enbart på rökningens hälsoskadliga effekter eller lukten, utan på att rökningen stjäl mycket tid från arbetet. I dessa fall kommer antagligen vejpingen att falla under samma regler eftersom tidsåtgången ändå är den samma. Tänk också på att många kan bli ganska illa berörda om du använder din e-cigarett till exempel vid fikabordet eller middagen, även om den inte luktar någonting. Vejping är för många tätt förknippat med rökning och därför upplevs ett obehag inför tanken på att någon i sällskapet röker, även om det handlar om något så ofarligt som en e-cigarett.