Godtyckliga regler för vejping på arbetsplatsen

Vejping, eller rökning av e-cigaretter med eller utan nikotininnehåll, är en relativt ny företeelse på våra arbetsplatser. Därmed råder även viss förvirring om hur arbetsgivaren ska tackla denna nya produkt. Ska den behandlas som vanliga cigaretter, trots att ångan från e-cigaretten varken luktar eller orsakar omgivningen något obehag, eller ska den behandlas som någonting annat?

En alldeles ny studie, genomförd vid University of Alabama, visar att omkring 12 % av de anställda inte kände till om företaget hade någon särskild policy för vejping. Vidare uppgav flera att det företag där de arbetade hade samma policy för rökning som för vejping. I de företag som faktiskt hade olika policy för vejping och för rökning upplevde dock de anställda att de regler som omfattade rökningen var betydligt striktare än för vejping.

Studien om vaping

Forskarna som genomförde studien konstaterade i sin sammanfattning att såväl företag som anställda skulle ha nytta av mer forskning på e-cigaretter, och då inte enbart med inriktning på eventuella hälsorisker och de fördelar som skulle kunna komma av att byta ut de vanliga cigaretterna mot elektroniska.

Istället borde studier göras på hur vejping påverkar arbetsmiljön och hur företagen ska utforma riktlinjer på bästa sätt. Att jämställa vejping med rökning är direkt kontraproduktivt, enligt Xiaochuan Song, forskningsgruppens ledande talesperson och säger följande i den pressrelease som släpptes i samband med att rapporten presenterades att: ”Organisationer bör se till att ha tydliga policys gällande vejping och se till att samtliga anställda och chefer är medvetna om dessa”.

Att vjepa på arbetsplatsen

Men hur ska du då uppföra dig om du inte vet vad din arbetsplats har för regler gällande vejping? För att slippa irritera andra anställda bör du i första hand hantera din e-cigarett precis som du skulle ha gjort med en vanlig cigarett. Är det så att din arbetsplats förbjuder rökning under arbetstid gör du bäst i att samtala med din närmsta chef.

I många fall beror detta förbud inte enbart på rökningens hälsoskadliga effekter eller lukten, utan på att rökningen stjäl mycket tid från arbetet. I dessa fall kommer antagligen vejpingen att falla under samma regler eftersom tidsåtgången ändå är den samma. Tänk också på att många kan bli ganska illa berörda om du använder din e-cigarett till exempel vid fikabordet eller middagen, även om den inte luktar någonting. Vejping är för många tätt förknippat med rökning och därför upplevs ett obehag inför tanken på att någon i sällskapet röker, även om det handlar om något så ofarligt som en e-cigarett.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *