Byt ut cigaretterna mot e-cigaretter

Att rökning är farligt vet de allra flesta av oss. Trots det har många svårt att sluta röka när man väl har börjat. Du har kanske testat nikotinplåster och nikotintuggummin men utan resultat? Då kan e-cigaretter vara ett alternativ för dig. Att röka e-cigaretter, eller att vejpa från engelskans vaping, är ett betydligt bättre alternativ till vanliga cigaretter.

Vad är e-cigaretter?

E-cigaretter fungerar ungefär som vanliga cigaretter, men istället för skadlig rök ger e-cigaretter ånga. E-cigaretter finns i olika utföranden idag, men gemensamt för dem är att de drivs av batterier, har en vätskebehållare som är fylld med e-juice, det vill säga en slags smaksatt olja, och en förbrännare som skapar värme.

E-juicen finns i flera olika smaker – allt ifrån vanilj till äpple, vilket gör att du kan variera ditt vejpande mycket. Oljan finns både som nikotinhaltigt och nikotinfritt alternativ. Vejping uppfanns av den kinesiska apotekaren Hon Lik, som sedan sålde sin idé till Big Tobacco. Idag finns e-cigaretter i stora delar av världen, och allt fler börjar byta ut sina traditionella cigaretter mot e-cigaretter.

Är e-cigaretter farliga?

Att vejpa är, enligt Storbritanniens hälsodepartement, 95 % säkrare och hälsosammare än att röka vanliga cigaretter. Alla är dock inte lika positivt inställda till e-cigaretter. WHO (World Health Organisation) menar att det är bättre att försöka sluta röka med hjälp av nikotinplåster eller nikotintuggummin. Exakt vilka – om ens några – konsekvenser e-cigaretter har på oss vet man inte ännu, och kommer inte heller att kunna veta inom en överskådlig framtid. En sak är i alla fall säker; att vejpa är definitivt att föredra över att röka vanliga cigaretter.

Fördelar med e-cigaretter

Den främsta fördelen med e-cigaretter i förhållande till traditionella cigaretter är givetvis hälsoaspekten, men det finns också andra fördelar med att vejpa. Det är till exempel i längden ett mer ekonomiskt alternativ till vanliga cigaretter.

Du kommer inte heller behöva lukta cigarettrök, och om du väljer e-cigaretter med smaksatt e-juice kan du till och med kunna lukta svagt av vanilj, eller vilken smak du nu väljer. Att vejpa är också mer flexibelt än att röka. I och med att fenomenet fortfarande är så pass nytt kan det dock vara svårt att veta var du får vejpa och inte. Här rekommenderas det att du använder ditt sunda förnuft. Fråga i baren innan du börjar vejpa, och undvik att vejpa på ställen där du inte vanligtvis skulle tända en cigarett.

Vejping i sociala sammanhang – oskrivna regler

E-cigaretter har snabbt blivit mycket populära, framför allt utomlands. I England uppskattar man att det finns omkring 2,8 miljoner användare. Dessa blir dessutom fler och fler efter hand som fler rökare använder sig av de elektroniska cigaretterna för att sluta röka.

Enligt WHO:s senaste uttalande är e-cigaretter omkring 95 % säkrare än vanliga cigaretter i och med att du slipper de riktigt skadliga delarna av tobaksröken, som tjära och asbest och andra cancerframkallande ämnen som ingår i cigaretter. Detta trots att du kanske använder e-juice (vätskan som används i e-cigaretter) med nikotininnehåll.

Ecigg i Sverige

Här i Sverige går utvecklingen ganska trögt. Vi har fram tills helt nyligen haft ett ganska oklart förhållningssätt till e-cigaretter, men sedan 2016 har dessa omfattats av samma regler som övriga tobaksvaror. Det innebär att även vejping är förbjuden på offentliga platser, precis som vanliga cigaretter.

När det gäller andra situationer finns det en viktig regel att hålla sig till för att undvika att irritera sin omgivning i onödan, och den lyder – om du inte vet, så fråga. Vet du inte att det är okej att du vejpar efter maten så fråga de andra närvarande om det är okej. Berätta hur röken luktar och att det inte är som vanliga cigaretter. Skulle det ändå vara så att någon inte känner sig bekväm med att du vejpar i deras närhet, så låt hellre bli än att göra andra obekväma.

Regler om elcigaretter

Följ alltid de regler som är gäller där du är. De finns antagligen av en anledning och även om du inte instämmer så är det alltid bättre att hålla en låg profil än att börja bråka om någonting som egentligen är rätt oväsentligt. Undvik också att vejpa där det finns många människor, även om det är tillåtet där du befinner dig.

Skulle folk börja klaga kommer reglerna att bli mer restriktiva i framtiden, något som kommer drabba både dig och andra vejpare. Gå istället lite åt sidan om du känner att du vill vejpa och gör ditt bästa för att undvika att störa andra. Tänk också på att det antagligen inte uppskattas om du vejpar i närheten av barn.

Det må vara ofarligt, men vejping är till för vuxna och ingenting för barn. Dessutom vet man ännu inte vilka långtidseffekterna av vejping är, det finns helt enkelt inte nog med forskning på området. Så ta det säkra före det osäkra och håll ditt vejpande diskret när du vistas bland människor som inte själva är vejpare.

Godtyckliga regler för vejping på arbetsplatsen

Vejping, eller rökning av e-cigaretter med eller utan nikotininnehåll, är en relativt ny företeelse på våra arbetsplatser. Därmed råder även viss förvirring om hur arbetsgivaren ska tackla denna nya produkt. Ska den behandlas som vanliga cigaretter, trots att ångan från e-cigaretten varken luktar eller orsakar omgivningen något obehag, eller ska den behandlas som någonting annat?

En alldeles ny studie, genomförd vid University of Alabama, visar att omkring 12 % av de anställda inte kände till om företaget hade någon särskild policy för vejping. Vidare uppgav flera att det företag där de arbetade hade samma policy för rökning som för vejping. I de företag som faktiskt hade olika policy för vejping och för rökning upplevde dock de anställda att de regler som omfattade rökningen var betydligt striktare än för vejping.

Studien om vaping

Forskarna som genomförde studien konstaterade i sin sammanfattning att såväl företag som anställda skulle ha nytta av mer forskning på e-cigaretter, och då inte enbart med inriktning på eventuella hälsorisker och de fördelar som skulle kunna komma av att byta ut de vanliga cigaretterna mot elektroniska.

Istället borde studier göras på hur vejping påverkar arbetsmiljön och hur företagen ska utforma riktlinjer på bästa sätt. Att jämställa vejping med rökning är direkt kontraproduktivt, enligt Xiaochuan Song, forskningsgruppens ledande talesperson och säger följande i den pressrelease som släpptes i samband med att rapporten presenterades att: ”Organisationer bör se till att ha tydliga policys gällande vejping och se till att samtliga anställda och chefer är medvetna om dessa”.

Att vjepa på arbetsplatsen

Men hur ska du då uppföra dig om du inte vet vad din arbetsplats har för regler gällande vejping? För att slippa irritera andra anställda bör du i första hand hantera din e-cigarett precis som du skulle ha gjort med en vanlig cigarett. Är det så att din arbetsplats förbjuder rökning under arbetstid gör du bäst i att samtala med din närmsta chef.

I många fall beror detta förbud inte enbart på rökningens hälsoskadliga effekter eller lukten, utan på att rökningen stjäl mycket tid från arbetet. I dessa fall kommer antagligen vejpingen att falla under samma regler eftersom tidsåtgången ändå är den samma. Tänk också på att många kan bli ganska illa berörda om du använder din e-cigarett till exempel vid fikabordet eller middagen, även om den inte luktar någonting. Vejping är för många tätt förknippat med rökning och därför upplevs ett obehag inför tanken på att någon i sällskapet röker, även om det handlar om något så ofarligt som en e-cigarett.

E-cigaretten den i svenska debatten

Debatten om e-cigarettens inverkan och effekter har stundtals varit livlig även i Sverige. I Svenska Dagbladet skrev A Non Smoking Generations generalsekreterare Hanna Stjerna ett inlägg om att den ökande användningen av e-cigaretter enbart skulle vara negativ då man automatiskt associerar rök med tobak och dess vanebildande förmåga. Då det inte finns några regleringar för e-cigaretten har marknadsföringen riktat sig till barn och ungdomar med roliga smaker, låga priser och tillgänglighet i varje kiosk.

Ubbe Strihagen, VD för Vapoteket, svarade i samma tidning i december 2016 att det är missvisande att rikta in sig på nikotinets inverkan istället för tobakens, vilket också studier från brittiska folkhälsoinstitutet visar. Strihagen är inne på samma linje som den brittiska forskningen, nämligen att e-cigaretten istället kan bli ett sätt att komma bort från tobaken, som med ungdomars grupptryck kan vara oundviklig att inte konfronteras med.

Det är fortfarande tobaken som är det största hälsoproblemet i Sverige, så frågan är alltså vilken roll som e-cigaretten spelar i strävan att komma bort från våra cigarettvanor? Enligt Strihagen kan man jämföra en e-cigarett med att dricka läsk eller kaffe, eller varför inte en Red Bull – som naturligtvis inte är bra att överdosera precis som allt annat. Att jämföra med tobaksrökning, som bevisligen är cancerframkallande och påverkar omgivningen på ett otrevligt sätt, är alltså inte relevant.

Målet – att minska användningen av tobak

Vem har då “rätt” i frågan? Mer forskning måste självklart bedrivas i hur e-cigaretten används, för visst kan e-cigaretten användas som en inkörsport till något annat. Men helt klart används e-cigaretten också som en metod för att sluta röka tobak av olika anledningar som hälsa, höga priser och illaluktande kläder, och att detta i sig är en anledning till dess stigande popularitet.

Att istället övergå till något som innehåller nikotin, men som smakar och luktar bättre, är ett rimligt steg för den som vill sluta röka. Ubbe Strihagens förslag med åldersgräns för nikotinprodukter, att kvalitetssäkra innehållet och införa innehållsförteckning på paketet, samt att inrikta marknadsföringen på just denna målgrupp som vill sluta röka – det är precis det som regeringen tagit fasta på i sitt beslut om restriktioner för e-cigaretter från 1 juli 2017.

På så sätt blir varan inte lika lättillgänglig för ungdomar och syftet kan riktas in på att sluta använda tobak, vilket ändå är målet för hela EU i slutändan.

Restriktioner för e-cigaretter i Sverige

I januari 2017 skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att det nu ska införas restriktioner för e-cigaretter. Anledningen är framförallt att EU kräver det – eftersom tobaksproduktsdirektivet som gäller för unionen betyder att användningen av tobak inte får främjas.

För Sveriges del innebär det att det från 1 juli i år kommer det att finnas hälsovarningar och innehållsförteckningar för de elektroniska cigaretterna. Det innebär också att en 18-årsgräns införs, och att importörer och tillverkare måste rapportera till Folkhälsomyndigheten.

Frågan om restriktioner för e-cigaretter är omdebatterad då det brittiska folkhälsoinstitutet bedrivit studier som visar att e-cigaretter är på samma nivå som nikotinplåster, och inte på långa vägar lika hälsovådliga som vanliga cigaretter. Dock medger studien att mer forskning måste bedrivas inom området, vilket också den svenska regeringen hänvisar till.

E-cigaretten som alternativ till rökning

Det nya förslaget som också uppmärksammats bland annat i tidningen Metro, påpekar att den bristfälliga forskningen när det gäller e-cigaretten som inkörsport till tobak är en anledning till de nya reglerna. Den engelska studien hävdar dock att resultaten av forskningen som de bedrivit kan användas på ett motsatt sätt – som hjälp för dem som försöker att sluta med tobaksrökning. Eftersom nikotin är standard i de engelska e-cigaretterna skulle det ha samma effekt som vanliga cigaretter.

E-cigarettens popularitet har ökat en hel del även i Sverige och detta kan alltså bli en chans att bedriva forskning även här kring eventuella biverkningar. En e-cigarett består av vatten, glycerol, propylenglykol, nikotin och smakämnen som omvandlas till vattenånga. Denna kombination och eventuella biverkningar vet man än så länge ganska lite om. Folkhälsomyndigheten vill nu försöka få en överblick över svensk försäljning och användandet bland ungdomar.

Intressant är att Läkemedelsverket redan 2013 ville införa ett förbud mot e-cigaretter som innehåller nikotin, något som man fick avslag på av förvaltningsdomstolen i Malmö. Anledningen var att det inte går att klassificera innehållet i en e-cigarett som läkemedel, och det har hittills kunnat säljas helt fritt.

Debatten om el cigaretter

I Sverige ligger debatten fortfarande till viss del kring nikotinets inverkningar. Den brittiska studien har visat att det inte går att bli nikotinförgiftad av e-cigaretter, och ingen kan bestrida att e-cigaretten också har en betydligt skonsammare inverkan på omgivningen.

Om man ska gå efter det brittiska folkhälsoinstitutets rekommendationer så kommer det i framtiden alltså bli möjligt att kunna skriva ut e-cigaretter till personer som vill sluta röka på samma sätt som nikotinplåster – något som med mer forskning även skulle kunna bli verklighet i Sverige på sikt.